Tájszintű produkció és LAI monitorozás Orgovány térségében

A vizsgálatok célja az időjárás és a produkció közötti kapcsolatok megfigyelése egy környezeti és zavarási gradiens mentén egy változatos tájban. A 3x3 km-e mintaterület rendkívül változatos, nyílt homokpusztagyeptől nádasig, ép és leégett borókástól telepített erdőig és elhagyott tanyahelyig sok, a Kiskunságra jellemző élőhelyet tartalmaz. Egy ilyen változatos táj monitorozása sokelemű mintavételt kíván. A közel természetes gyepterületeken egy nedvességi gradiens mentén vágásos évi föld feletti biomassza- és levélfelület-index- (LAI) becslést alkalmazunk, ami terepi távérzékelés kalibrációjául is szolgál (ld. a térképen: Calibration point). A terepi távérzékelés többcsatornás reflektancia-mérés, amiből vegetációs indexet számítunk, amit LAI- és biomassza-becslésre alkalmazunk. A terepi távérzékelést kiterjesztjük degradált, azaz művelésbe vont és felhagyott gyepterületek monitorozására (CROPSCAN transect). A fás élőhelyeken egy másik terepi távérzékelési módszer alkalmazunk, ami közvetlenül LAI-t becsüli a lombozat alatti fénymintázat mérésével (LAI-2000 site). Az eredményekből a részletes élőhelytérkép felhasználásával éves becsült föld feletti produkció- és LAI-térképet készítünk.

Témavezető:
Kertész Miklós

Résztvevő kutató:
Ónodi Gábor

Kapcsolódó publikációk:

Kertész M., Ónodi G. & Rédei T. (2008): Produkció-diverzitás összefüggések a Duna-Tisza közi Homokhátságon Részlet: Kröel-Dulay Gy., Kalapos T., Mojzes Andrea (szerk.): Talaj-vegetáció-klíma kölcsönhatások. Köszöntjük a 70 éves Láng Editet. 99-110. oldal. MTA ÖBKI, Vácrátót.

Ónodi G. & Kertész M. (2008): Relationships of plant productivity and biodiversity at the landscape level In: Kovács-Láng, E., Molnár, E., Kröel-Dulay Gy., Barabás, S. (eds.): The KISKUN LTER: Long-term ecological research in the Kiskunság, Hungary, pp. 29-30. Institute of Ecology and Botany, Hungarian Academy of Sciences, Vácrátót, Hungary.

Kertész M., Kovács-Láng E., Lhotsky B., Kröel-Dulay Gy., Rédei T., Aszalós R., Garadnai J., Barabás S., Ónodi G. (2003): Biomassza területi becslése a Kiskunságban. 6. Magyar Ökológiai Kongresszus, Gödöllő. Előadások és poszterek összefoglalói, p. 144.