Természetes és mesterséges ökoszisztémák kölcsönhatásai: a biodiverzitás, az ökoszisztéma funkciók és a tájhasználat értékelése az Alföldre

Az Alföldön egyszerre vannak jelen unikális természeti értékek (szárazföldi és vízi) és intenzíven művelt tájrészletek. A természeti értékek állapotát, stabilitását és védelmét jelentősen befolyásolják a nagyarányú tájhasználat-változások, ezért a biodiverzitás-megőrzési stratégiáknak a természetvédelem és az emberi szükségletek szempontjait egyaránt figyelembe kell venniük. Projektünk célja, hogy multidiszciplinárisan vizsgáljuk a tájhasználat, a biodiverzitás és az ökoszisztéma funkciók kapcsolatait.
A botanika, zoológia, talajtan és agrár-környezetgazdálkodás vezető hazai tudományos műhelyeinek összefogásával egyrészt elvégezzük reprezentatív mintaterületek ökológiai-társadalmi-gazdasági értékelését, másrészt a 2005-ben befejeződő tájökológiai térképezés adataira alapozva eredményeinket regionalizáljuk.
A kutatás fő terméke egy internetes tájökológiai-tájhasználati szakértői rendszer, amely az Alföld teljes területére javaslatokat fogalmaz meg a természetkímélő gazdálkodás számára. A szakértői rendszer több száz, térben részletes, tematikagazdag térképet, modellt, restaurációs és kezelési protokollt integrál, és teszi ezáltal széleskörűen felhasználhatóvá a projekt eredményeit.

Témavezető: Török Katalin

Résztvevő kutatók:
Bartha Sándor
Botta-Dukát Zoltán
Bölöni János
Czúcz Bálint
Fekete Gábor
Horváth András
Horváth Ferenc
Kertész Miklós
Kovácsné Láng Edit
Kröel-Dulay György
Lelleiné Kovács Eszter
Molnár Zsolt
Rédei Tamás
Szabó Rebeka
Szitár Katalin
Veres Katalin

Bővebben

Kapcsolódó publikációk:

Czúcz B., Torda G., Molnár Zs., Horváth F., Botta-Dukát Z. and Kröel-Dulay Gy. (2009): A spatially explicit, indicator-based methodology for quantifying the vulnerability and adaptability of natural ecosystems. In: Leal Filho, W. & Mannke, F. Interdisciplinary Aspects of Climate Change. Peter Lang International Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main. p. 209-227.

Biró M., Molnár Zs., Horváth F., Révész A. (2008): Measuring habitat loss in the Kiskunság based on historical and actual habitat maps. In: Kovács-Láng E., Molnár E., Kröel-Dulay Gy., Barabás S. (eds.): The KISKUN LTER: Long-term ecological research in the Kiskunság, Hungary, Institute of Ecology and Botany, Vácrátót, pp. 13-14.

Botta-Dukát Z. (2008): Invasion of alien species to Hungarian (semi-)natural habitats Acta Botanica Hungarica 50(Suppl.): 219-227

Botta-Dukát Z., Molnár, E. és Szitár, K.
(2008): Invasive species. In: Török, K. and Torda, G. (eds.): GEO BON model area for data integration: the Kiskunság Region. Workshop organised by the Biostrat FP6 project: European contribution to GEO BON. 25-27 September 2008, Cegléd, Hungary. p. 4.

Bölöni, J., Molnár, Zs. Biró, M., Horváth, F. (2008): Distribution of the (semi-)natural habitats in Hungary II. Woodlands and shrublands. Acta Botanica Hungarica 50 (suppl.): 107-148.

Czúcz B., Molnár Zs., Horváth F. and Botta-Dukát (2008): The natural capital index of Hungary Acta Botanica Hungarica 50(Suppl.): 161-177

Illyés E., Botta-Dukát Z. and Molnár Zs. (2008): Patch and landscape factors affecting the naturalness based quality of three model grassland habitats in Hungary. Acta Botanica Hungarica 50(Suppl.): 179-197.

Lelleiné Kovács E. (2008): Főbb kérdések és megoldások a talajlégzés vizsgálatának témakörében. In: Talaj-vegetáció-klíma kölcsönhatások. Köszöntjük a 70 éves Láng Editet (szerk. Kröel-Dulay Gy., Kalapos T. and Mojzes A.) pp. 135-146. MTA ÖBKI, Vácrátót.

Molnár, Zs., Biró, M., Bölöni, J., Horváth, F. (2008): Distribution of the (semi-)natural habitats in Hungary I. Marshes and grasslands. Acta Botanica Hungarica 50 (suppl.): 59-106.

Ónodi G., Kertész M., Botta-Dukát Z. & Altbäcker V. (2008): Grazing Effects on Vegetation Composition and on the Spread of Fire on Open Sand Grasslands. Arid Land Research and Management 22:273–285

Szabó, R., Fehér, B., Szitár, K., Halassy, M. and Török, K. (2008): The effect of reduced soil nitrogen on the plant composition of abandoned agricultural fields. Cereal Research Communications. Vol. 36. Suppl. 1027-1030. Proceedings of the VII. Alps-Adria Scientific Workshop. 28 April-2 May 2008, Stara Lesna, Slovakia.

Szitár K. and Török K. (2008): Short-term effects of herbicide treatment on the vegetation of semiarid sandy oldfields invaded by Asclepias syriaca. L. Extended abstract in the Proceedings of the 6th European Conference on Ecological Restoration, 8-12 September 2008, Ghent, Belgium. 1-4.

Szitár, K., Szabó, R. and Török, K. (2008): Vegetation composition changes in ex-arable fields following glyphosate application: the role of soil seed bank and timing of seed production. Cereal Research Communications. Vol. 36. Suppl. 1587-1590. Proceedings of the VII. Alps-Adria Scientific Workshop. 28 April-2 May 2008, Stara Lesna, Slovakia.

E. Illyés, Z. Botta-Dukát, F. Horváth, Zs. Molnár, J. Bölöni, I. Pándi (2007): Relationships between the naturalness of the landscape and the nature conservation status of a particular habitat in it

Horváth A., Szitár K. (szerk.) (2007): Agrártájak növényzetének monitorozása. A hatás-monitorozás elméleti alapjai és gyakorlati lehetőségei. MTA ÖBKI, Vácrátót

Horváth A., Szitár K. (szerk.) (2007): Hazai agrár tájak természetközeli vegetációjának monitorozása. Miért monitorozzuk az agrártájak vegetációját? MTA ÖBKI, Vácrátót

Illyés Eszter és Bölöni János(szerk.) (2007): Lejtősztyepek, löszgyepek és erdőssztyeprétek Magyarországon (Slope steppes, loess steppes and forest steppe meadows of Hungary) Budapest, 236 pp. Magánkiadás.

Illyés, E.; Chytrý, M.; Botta-Dukát, Z.; Jandt, U.; Škodová, I., Janišová, M.; Willner, W. & Hájek, O. (2007): Semi-dry grasslands along a climatic gradient across Central Europe: Vegetation classification with validation. Journal of Vegetation Science 18: 835-846.

J. Bölöni, A. Kun, Zs. Molnár, E. Illyés (2007): Habitat Guide of the Landscape Ecological Habitat Mapping of Hungary – In: Bunce R.G.H., Jongman R.H.G., Hojas, L. and Weel, S. (eds.): 25 years Landscape Ecology: Scientific Principles in Practice. Proceedings of the 7th IALE world Congress 8-12 July Wageningen, The Netherlands, IALE Publication series 4. p.

Ruprecht, E., Bartha, S., Botta-Dukát, Z. & Szabó, A. (2007): Assembly rules during old-field succession in two contrasting environments. Community Ecology 8: 31-40.