JUNIFIRE - Tűz utáni regenerációs és restaurációs ökológiai kutatások a 2007-ben leégett Kéleshalmi Homokbuckás Természetvédelmi Területen

Tájidegen homoki fenyvesek nagy területet borítanak a Duna-Tisza közi Homokhátságon. Míg ezen élőhelyek rekonstrukciója a legutóbbi időkig fel sem merülhetett, a legújabb erdőtörvény védett területen lehetővé teszi ezt.
Megfigyeléses vizsgálataink segítenek feltárni a 2007-es tüzet követő spontán regenerációs és esetleges inváziós folyamatokat a korábbi ültetvények helyén a Kéleshalmi Homokbuckások TT területén. Kiemelten vizsgáljuk a selyemkóró terjedésének vagy visszaszorulásának dinamikáját, az őshonos fajok betelepülését és felszaporodását, az élőhelyi abiotikus különbségek és az elszigeteltség/szomszédosság figyelembevételével. Kísérletes vizsgálatunkban feltárjuk, hogy az égést követően jelen lévő tűavar, inváziós faj (selyemkóró) jelenléte és a propagulum-limitáltság gátolja-e a természetes regenerációt a leégett fenyvesek helyén.

Témavezető:
Kröel-Dulay György

Résztvevő kutatók:
Ónodi Gábor
Somay László
Szitár Katalin

Kapcsolódó publikációk: