Különböző korú égések utáni szukcessziók összehasonlítása

A vizsgálat tervezésekor az alábbi célokat tűztük ki:

 • Különböző korú leégések utáni illetve nem leégett területek szukcessziós állapotainak felmérése és összehasonlítása a nyáras borókás tisztásain
 • A szukcessziós folyamat időjárás-függésének vizsgálata
 • Annak vizsgálata, hogy az üreginyúl rágása mennyiben befolyásolja a szukcessziót tűz után és nem leégett területen.

A vizsgálatok összesen 10 darab 1 hektáros bekerítésben folynak Bugac, Bócsa és Orgovány térségében.

A vizsgálat tervezésekor az alábbi célokat tűztük ki:

 • Különböző korú leégések utáni illetve nem leégett területek szukcessziós állapotainak felmérése és összehasonlítása a nyáras borókás tisztásain
 • A szukcessziós folyamat időjárás-függésének vizsgálata
 • Annak vizsgálata, hogy az üreginyúl rágása mennyiben befolyásolja a szukcessziót tűz után és nem leégett területen.

A vizsgálatok összesen 10 darab 1 hektáros bekerítésben folynak Bugac, Bócsa és Orgovány térségében.

Az üregi nyulak 1994-96 közötti kipusztulása után az üreginyúl rágásos kezelés intenzitása alacsony és egyenetlen volt, és 2005-tól megszűnt a kezelés.

Eddigi eredményeink:

 • A tűz utáni regeneráció tanulmányozásakor tapasztalt fokozott cönológiai állapot-átalakulási dinamika (cönostátus-változás) jelenléte mind a kettő-nyolc, a négy-tizennégy és a húsz-harminc éve égett homoki gyepekben arra enged következtetni, hogy a háttérben a tűznek egy közvetett hatása áll, mely vizsgálatunk évtizedes időléptékében állandóan kifejti hatását.

 • A tűznek a vegetáció szempontjából leginkább szembetűnő és hosszú távú hatása a boróka eltüntetése és az árnyékos foltok mennyiségének lecsökkenése. A fás mozaikok az árnyékos foltok képzésével növelik az élőhelyi diverzitást, és ezáltal hozzájárulnak a homokhátsági erdőssztyepp vegetáció kiemelkedő fajgazdagságához.

 • Az égett területek átalakulási dinamikájának csapadékfüggése és a nem égett, jellemzően árnyas nyáras-borókás tisztások érzéketlensége a csapadék mennyiségére azt mutatja, hogy a nem égett területeken valamilyen mechanizmus csökkenti a csapadékmennyiség szerepét a cönostátus-változásokra nézve, ami az égett területeken nem működik. Ez a mechanizmus feltételezhetően a nagyobb fás szárú borítás pufferoló hatása, mely csökkenti az aszályérzékenységet a fásodási folyamatban előrehaladott, nem égett területeken.

 • A tűz egyik legfontosabb hatásának a közönséges boróka eltüntetése, és ez által a változatos mikrohabitat-szerkezet homogenizálása, az árnyas foltok mennyiségének lecsökkenése
  tűnik. Ugyanakkor a nyárfa fajok jól sarjadnak és a nyílt homoki gyep gyorsan regenerálódik és dinamikusabbá válik a tűz után.A téma felelősei: Kertész Miklós és Ónodi Gábor

Résztvevő kutatók:
Altbäcker Vilmos
Hahn István


Kapcsolódó publikációk:

Samu F., Kádár F., Ónodi G., Kertész M., Szirányi A., Szita É., Fetykó K., Neidert D., Botos E. & Altbäcker V. (2010): Differential ecological responses of two generalist arthropod groups, spiders and carabid beetles (Araneae, Carabidae), to the effects of wildfire Community Ecology 11(2):129-139.

Ónodi G., Kertész M., Botta-Dukát Z. & Altbäcker V. (2009): Tűz utáni szukcesszió vizsgálata kiskunsági nyílt homokpusztagyepekben VIII. Magyar Ökológus Kongresszus, Szeged, 2009. augusztus 26-28. – Körmöczi László (szerk.): Előadások és poszterek összefoglalói, 167. oldal.

Markó G., Ónodi G., Csatádi K., Németh I., Váczi O., Bernáth J., Botta-Dukát Z., Kertész M. & Altbäcker, V. (2008): The effects of herbivory and grazing on vegetation In: Kovács-Láng, E., Molnár, E., Kröel-Dulay Gy., Barabás, S. (eds.): The KISKUN LTER: Long-term ecological research in the Kiskunság, Hungary, pp. 61-63. Institute of Ecology and Botany, Hungarian Academy of Sciences, Vácrátót, Hungary.

Ónodi G., Kertész M., Botta-Dukát Z. & Altbäcker V. (2006): Tűz utáni vegetációs változások hosszú távú vizsgálata kiskunsági nyílt homokpusztagyepekben Kitaibelia 11(1):70.

Ónodi G., Kertész M., Botta-Dukát Z., Altbäcker V. (2006): A tűz hatása nyílt homokpusztagyepek szukcessziójára. VII. Magyar Ökológus Kongresszus Budapest, 2006. szeptember 4-6.

Ónodi G., Kertész M., Botta-Dukát Z., Altbäcker V. (2006): Tűz utáni vegetációs változások hosszú távú vizsgálata kiskunsági nyílt homokpusztagyepekben Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében Debrecen, 2006. február 24-26.

Katona K., Bíró Zs., Hahn I., Kertész M., Altbäcker V. (2004): Competition between European hare and European rabbit in a lowland area, Hungary: a long-term ecological study in the period of rabbit extinction. Folia Zoologica 53: 255-268

Altbäcker V., Ónodi G., Váczi O., Kertész M. (2003): The impact of grazing on the composition of a sandy grassland 2003 Long Term Ecological Research Network All Scientists Meeting Seattle, 2003.

Katona K., Bíró Zs., Hahn I., Kertész M., Altbäcker V. (2003): A mezeinyúl téridőbeli előfordulása Bugacon: Egy hosszútávú ökológiai vizsgálat az üreginyúl kipusztulásának időszakában. Vadbiológia 10:74-82.

Altbäcker V., Bilkó Á., Hahn I., Kertész M., Tóth T. (1999): Plant-herbivore interactions: the Bugac Rabbit Project. In: Kovács-Láng E., Molnár E., Kröel-Dulay Gy., Barabás S. (eds.): Long-term Ecological Research in the Kiskunság, Hungary. Institute of Ecology and Botany of the Hungarian Academy of Sciences, Vácrátót, pp. 52-55. [ISBN 963 03 7508 7]