A Pannon Magbankban betárolt magminták természetvédelmi célú alkalmazhatóságának tesztje

A Pannon Magbank létrehozása a magyar vadon élő edényes növények hosszú távú ex-situ megőrzésére LIFE+ projekt reintrodukciós részének célja, hogy megmutassa a Pannon Magbank gyűjteményébe kerülő magminták felhasználásának lehetőségeit a gyakorlati természetvédelemben. Kísérleti körülmények között megvizsgálják, hogy a betárolt fajok magjai felhasználhatók-e leromlott élőhelyek eredetihez hasonló, természetközeli állapotának helyreállítására az adott élőhelyre jellemző egyes fajok visszatelepítésével. A kutatómunka jelentőségét növeli az Európai Unió legújabb, 10 éves biodiverzitás stratégiája, amely többek között előírja, hogy a degradált élőhelyek 15 %-át 2020-ig rehabilitálni kell.
A kísérlet során a kiskunsági mészkedvelő évelő nyílt homokpusztagyepek (Festucetum vaginatae danubiale) 10 jellemző fajának (2 állományalkotó, domináns fű és 8 évelő kétszikű) visszatelepítését végzik magkeverék vetésével a Fülöpházi homokbuckák (a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Natura 2000 területe) közelében fekvő felhagyott szántóföldeken.
A kísérletben a visszatelepítéshez szükséges magok egy részét felszaporított egyedek magjaiból, másik részét közvetlen gyűjtésből biztosítják Fülöpháza Homokbuckás TT területéről. A felszaporítást, 2011-ben gyűjtött magokkal, frissen és 1 év betárolás után 2012-ben végzik két mintaterületen, Vácrátóton (gondozás mellett) és Fülöpházán (a vetést követően további gondozás nélkül).
A vizsgálat során tesztelik 1) a (0-3 év) tárolás hatását, 2) az évjárat (időjárási különbségek) hatását, valamint 3) a felszaporítás alatti gondozás és évjárat hatását a vetett fajok megtelepedésének, fejlődésének és magprodukciójának, valamint a növényzet regenerációjának sikerére.

Témafelelősök: Szitár Katalin és Török Katalin

A Fülöpházi homokbuckák és környezetük a maggyűjtés, a fülöpházi felszaporítás és a visszatelepítés helyszínével.

Kapcsolódó publikációk:

Török, K., Kutta, G., Kósa, G. (2010): Conserving the genetic basis of evolution in a seed bank. Evolution and Biodiversity. Electronic conference.