Spontán és indukált szukcessziós trendek homoki akácosok letermelése után

Az eredendően észak-amerikai fafajt a XVII. században hozták be Európába. Ma hazánkban körülbelül 383 628 hektár akácerdő található, ami az összes erdőterület 22 százalékát teszi ki. A kutatás során alacsony termőképességű akácosok letermelését követően vizsgáltuk a bennszülött homokpusztagyep (Festucetum vaginatae) restaurációs lehetőségeit kaszálás alkalmazásával. Az akác talajának nitrogéntartalma magas, amelynek következtében a nitrogénkedvelő, általában kisebb természetvédelmi értéket képviselő fajok előnyt élveznek a természetes vegetációt képviselő fajokkal szemben. Felszámolásuk esetén ezért a nitrogénkedvelő fajok spontán felszaporodása és tartós jelenléte várható. Beavatkozásaink ennek az állapotnak a lerövidítését célozták.

Témafelelősök:
Török Katalin és Szitár Katalin

Bővebben

Fülöpházi mintaterület, kaszálás után 1996-ban. Fotó: Török K.

Fülöpházi mintaterület, kaszálás felhagyása után 2003-ban.

A kaszálás felhagyását követően megindult a cserjésedés. Fotó: Török K.

Kapcsolódó publikációk:


Török K , Lohász C, Szitár K (2010): Idõjárási fluktuációk hatása kiskunsági nyílt homokpusztagyepek ökológiai restaurációjának sikerességére. KLÍMA-21 FÜZETEK 61: pp. 108-113.

Török K., Lohász C. 2004. The effect of climate on the restoration success of sandy grassland in Hungary. Proceedings of the 16th Annual Conference of the Society for Ecological Restoration. 24-26 August, 2004. Victoria, Canada. p. 1-8.

Halassy M., Török K. 2004. Combination of treatments restores black locust plantations to native sand grassland (Hungary). Ecological Restoration 22:3 217-218.

Török K., Halassy M. 1999. Fighting invasive species: a case study of open sand grasslands in Hungary. Proc. VIth International Rangeland Congress, Townsville, Australia, 19-23 July, 1999. 610-612.

Halassy M., Török K., Hayek Zs. 1998. Trials to rehabilitate sand grasslands native to Hungary. "Ecological Aspects of Grassland Management" 17th General Meeting of the European Grassland Federation. Debrecen, Hungary, 18-21 May 1998. 409-412.

Halassy M., Török K. 1997. First year experiences in the restoration of sandy grasslands at clear-cut forest sites in the Kiskunság National Park. Proceedings of "Research, Conservation, Management" Conference, Aggtelek, Hungary, 1-5 May 1996. 213-222.