Kutatásaink

A KISKUN LTER célja az élő környezet változásainak nyomon követése, a változások mögött álló ökológiai folyamatok megértése, modellezése, és e tudás felhasználása az ökológiai sokféleség megőrzésének elősegítésére. Az élő környezetet elsősorban az ember alakítja, és milyensége visszahat az emberi élet minőségére. Az élő környezet változásait és a mögöttes ökológiai folyamatokat a gazdasági-társadalmi környezetbe ágyazottan kutatjuk. Ezt a komplex ökológiai-társadalmi-gazdasági szemléletet ismeri el az LTER-Europe által adott "LTSER", azaz Long-Term Socio-Ecological Research platform minősítés.