Publikaciók

2010

Samu F., Kádár F., Ónodi G., Kertész M., Szirányi A., Szita É., Fetykó K., Neidert D., Botos E. & Altbäcker V. (2010): Differential ecological responses of two generalist arthropod groups, spiders and carabid beetles (Araneae, Carabidae), to the effects of wildfire Community Ecology 11(2):129-139.

Török, K., Kutta, G., Kósa, G. (2010): Conserving the genetic basis of evolution in a seed bank. Evolution and Biodiversity. Electronic conference.

Török K , Lohász C, Szitár K (2010): Idõjárási fluktuációk hatása kiskunsági nyílt homokpusztagyepek ökológiai restaurációjának
sikerességére.
KLÍMA-21 FÜZETEK 61: pp. 108-113.

2009

Czúcz B., Torda G., Molnár Zs., Horváth F., Botta-Dukát Z. and Kröel-Dulay Gy. (2009): A spatially explicit, indicator-based methodology for quantifying the vulnerability and adaptability of natural ecosystems. In: Leal Filho, W. & Mannke, F. Interdisciplinary Aspects of Climate Change. Peter Lang International Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main. p. 209-227.

Ónodi G., Kertész M., Botta-Dukát Z. & Altbäcker V. (2009): Tűz utáni szukcesszió vizsgálata kiskunsági nyílt homokpusztagyepekben VIII. Magyar Ökológus Kongresszus, Szeged, 2009. augusztus 26-28. – Körmöczi László (szerk.): Előadások és poszterek összefoglalói, 167. oldal.

2008

Biró M., Molnár Zs., Horváth F., Révész A. (2008): Measuring
habitat loss in the Kiskunság based on historical and actual habitat maps.
In: Kovács-Láng E., Molnár E., Kröel-Dulay Gy., Barabás S. (eds.): The KISKUN LTER: Long-term ecological research in the Kiskunság, Hungary, Institute of Ecology and Botany, Vácrátót, pp. 13-14.

Botta-Dukát Z. (2008): Invasion of alien species to Hungarian (semi-)natural habitats Acta Botanica Hungarica 50(Suppl.): 219-227

Botta-Dukát Z., Molnár, E. és Szitár, K. (2008): Invasive species. In: Török, K. and Torda, G. (eds.): GEO BON model area for data integration: the Kiskunság Region. Workshop organised by the Biostrat FP6 project: European contribution to GEO BON. 25-27 September 2008, Cegléd, Hungary. p. 4.

Bölöni, J., Molnár, Zs. Biró, M., Horváth, F. (2008): Distribution of the (semi-)natural habitats in Hungary II. Woodlands and shrublands. Acta Botanica Hungarica 50 (suppl.): 107-148.

Czúcz B., Molnár Zs., Horváth F. and Botta-Dukát (2008): The natural capital index of Hungary Acta Botanica Hungarica 50(Suppl.): 161-177

Illyés E., Botta-Dukát Z. and Molnár Zs. (2008): Patch and landscape factors affecting the naturalness based quality of three model grassland habitats in Hungary. Acta Botanica Hungarica 50(Suppl.): 179-197.

Kertész M., Ónodi G. & Rédei T. (2008): Produkció-diverzitás összefüggések a Duna-Tisza közi Homokhátságon Részlet: Kröel-Dulay Gy., Kalapos T., Mojzes Andrea (szerk.): Talaj-vegetáció-klíma kölcsönhatások. Köszöntjük a 70 éves Láng Editet. 99-110. oldal. MTA ÖBKI, Vácrátót.

Lelleiné Kovács E. (2008): Főbb kérdések és megoldások a talajlégzés vizsgálatának témakörében. In: Talaj-vegetáció-klíma kölcsönhatások. Köszöntjük a 70 éves Láng Editet (szerk. Kröel-Dulay Gy., Kalapos T. and Mojzes A.) pp. 135-146. MTA ÖBKI, Vácrátót.

Markó G., Ónodi G., Csatádi K., Németh I., Váczi O., Bernáth J., Botta-Dukát Z., Kertész M. & Altbäcker, V. (2008): The effects of herbivory and grazing on vegetation In: Kovács-Láng, E., Molnár, E., Kröel-Dulay Gy., Barabás, S. (eds.): The KISKUN LTER: Long-term ecological research in the Kiskunság, Hungary, pp. 61-63. Institute of Ecology and Botany, Hungarian Academy of Sciences, Vácrátót, Hungary.

Molnár, Zs., Biró, M., Bölöni, J., Horváth, F. (2008): Distribution of the (semi-)natural habitats in Hungary I. Marshes and grasslands. Acta Botanica Hungarica 50 (suppl.): 59-106.

Ónodi G. & Kertész M. (2008): Relationships of plant productivity and biodiversity at the landscape level In: Kovács-Láng, E., Molnár, E., Kröel-Dulay Gy., Barabás, S. (eds.): The KISKUN LTER: Long-term ecological research in the Kiskunság, Hungary, pp. 29-30. Institute of Ecology and Botany, Hungarian Academy of Sciences, Vácrátót, Hungary.

Ónodi G., Kertész M., Botta-Dukát Z. & Altbäcker V. (2008): Grazing Effects on Vegetation Composition and on the Spread of Fire on Open Sand Grasslands. Arid Land Research and Management 22:273–285

Szabó, R., Fehér, B., Szitár, K., Halassy, M. and Török, K. (2008): The effect of reduced soil nitrogen on the plant composition of abandoned agricultural fields. Cereal Research Communications. Vol. 36. Suppl. 1027-1030. Proceedings of the VII. Alps-Adria Scientific Workshop. 28 April-2 May 2008, Stara Lesna, Slovakia.

Szitár, K., Szabó, R. and Török, K. (2008): Vegetation composition changes in ex-arable fields following glyphosate application: the role of soil seed bank and timing of seed production. Cereal Research Communications. Vol. 36. Suppl. 1587-1590. Proceedings of the VII. Alps-Adria Scientific Workshop. 28 April-2 May 2008, Stara Lesna, Slovakia.

Szitár K. and Török K. (2008): Short-term effects of herbicide treatment on the vegetation of semiarid sandy oldfields invaded by Asclepias syriaca. L. Extended abstract in the Proceedings of the 6th European Conference on Ecological Restoration, 8-12 September 2008, Ghent, Belgium. 1-4.

2007

J. Bölöni, A. Kun, Zs. Molnár, E. Illyés (2007): Habitat Guide of the Landscape Ecological Habitat Mapping of Hungary – In: Bunce R.G.H., Jongman R.H.G., Hojas, L. and Weel, S. (eds.): 25 years Landscape Ecology: Scientific Principles in Practice. Proceedings of the 7th IALE world Congress 8-12 July Wageningen, The Netherlands, IALE Publication series 4. p.

E. Illyés, Z. Botta-Dukát, F. Horváth, Zs. Molnár, J. Bölöni, I. Pándi (2007): Relationships between the naturalness of the landscape and the nature conservation status of a particular habitat in it

Illyés Eszter és Bölöni János(szerk.) (2007): Lejtősztyepek, löszgyepek és erdőssztyeprétek Magyarországon (Slope steppes, loess steppes and forest steppe meadows of Hungary) Budapest, 236 pp. Magánkiadás.

Illyés, E.; Chytrý, M.; Botta-Dukát, Z.; Jandt, U.; Škodová, I., Janišová, M.; Willner, W. & Hájek, O. (2007): Semi-dry grasslands along a climatic gradient across Central Europe: Vegetation classification with validation. Journal of Vegetation Science 18: 835-846.

Horváth A., Szitár K. (szerk.) (2007): Agrártájak növényzetének monitorozása. A hatás-monitorozás elméleti alapjai és gyakorlati lehetőségei. MTA ÖBKI, Vácrátót

Horváth A., Szitár K. (szerk.) (2007): Hazai agrár tájak természetközeli vegetációjának monitorozása. Miért monitorozzuk az agrártájak vegetációját? MTA ÖBKI, Vácrátót

Ruprecht, E., Bartha, S., Botta-Dukát, Z. & Szabó, A. (2007): Assembly rules during old-field succession in two contrasting environments. Community Ecology 8: 31-40.

2006

Ónodi G., Kertész M., Botta-Dukát Z. & Altbäcker V. (2006): Tűz utáni vegetációs változások hosszú távú vizsgálata kiskunsági nyílt homokpusztagyepekben Kitaibelia 11(1):70.

Ónodi G., Kertész M., Botta-Dukát Z., Altbäcker V. (2006): A tűz hatása nyílt homokpusztagyepek szukcessziójára VII. Magyar Ökológus Kongresszus Budapest, 2006. szeptember 4-6.

Ónodi G., Kertész M., Botta-Dukát Z., Altbäcker V. (2006): Tűz utáni vegetációs változások hosszú távú vizsgálata kiskunsági nyílt homokpusztagyepekben Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében Debrecen, 2006. február 24-26.

2004

Halassy M., Török K. (2004) Combination of treatments restores black locust plantations to native sand grassland (Hungary). Ecological Restoration 22:3 217-218.

Katona K., Bíró Zs., Hahn I., Kertész M., Altbäcker V. (2004): Competition between European hare and European rabbit in a lowland area, Hungary: a long-term ecological study in the period of rabbit extinction. Folia Zoologica 53: 255-268

Török K., Lohász C. (2004) The effect of climate on the restoration success of sandy grassland in Hungary. Proceedings of the 16th Annual Conference of the Society for Ecological Restoration. 24-26 August, 2004. Victoria, Canada. p. 1-8.

2003

Altbäcker V., Ónodi G., Váczi O., Kertész M. (2003): The impact of grazing on the composition of a sandy grassland 2003 Long Term Ecological Research Network All Scientists Meeting Seattle, 2003.

Garadnai J., Kröel-Dulay Gy., Lhotsky B., Kovács-Láng E. (2003): Növényzeti borításbecslő módszerek összehasonlítása. 6. Magyar Ökológus Kongresszus, Gödöllő. Előadások és poszterek összefoglalói, p. 99.

Katona K., Bíró Zs., Hahn I., Kertész M., Altbäcker V. (2003): A mezeinyúl téridőbeli előfordulása Bugacon: Egy hosszútávú ökológiai vizsgálat az üreginyúl kipusztulásának időszakában. Vadbiológia 10:74-82.

Kertész M., Kovács-Láng E., Lhotsky B., Kröel-Dulay Gy., Rédei T., Aszalós R., Garadnai J., Barabás S., Ónodi G. (2003): Biomassza területi becslése a Kiskunságban. 6. Magyar Ökológiai Kongresszus, Gödöllő. Előadások és poszterek összefoglalói, p. 144.

Kovács-Láng E., Kröel-Dulay Gy., Lhotsky B., Garadnai J., Barabás S., Kovács E. (2003): Hő- és szárazságkezelés ökológiai hatásainak terepi kisérletes vizsgálata: az EU FW5 VULCAN Projekt bemutatása. 6. Magyar Ökológus Kongresszus. Gödöllő. Előadások és poszterek összefoglalói, p. 155.

1999

Altbäcker V., Bilkó Á., Hahn I., Kertész M., Tóth T. (1999): Plant-herbivore interactions: the Bugac Rabbit Project. In: Kovács-Láng E., Molnár E., Kröel-Dulay Gy., Barabás S. (eds.): Long-term Ecological Research in the Kiskunság, Hungary. Institute of Ecology and Botany of the Hungarian Academy of Sciences, Vácrátót, pp. 52-55. [ISBN 963 03 7508 7]

Török K., Halassy M. (1999) Fighting invasive species: a case study of open sand grasslands in Hungary. Proc. VIth International Rangeland Congress, Townsville, Australia, 19-23 July, 1999. 610-612.

1998

Halassy M., Török K., Hayek Zs. (1998) Trials to rehabilitate sand grasslands native to Hungary. Ecological Aspects of Grassland Management" 17th General Meeting of the European Grassland Federation. Debrecen, Hungary, 18-21 May 1998. 409-412.

1997

Halassy M., Török K. (1997) First year experiences in the restoration of sandy grasslands at clear-cut forest sites in the Kiskunság National Park. Proceedings of "Research, Conservation, Management" Conference, Aggtelek, Hungary, 1-5 May 1996. 213-222.