Kísérletes restaurációs vizsgálatok

A kísérletes restaurációs kutatások során azt vizsgáljuk, hogyan lehet degradált élőhelyeken a természetes regenerációs folyamatokra támaszkodva az eredeti ökoszisztémát helyreállítani, illetve olyan természetközeli állapot kialakulását elősegíteni, amely önfenntartó, vagy csak hagyományos, extenzív használatot igénylő ökológiai rendszerré válhat.
Az ÖBKI-ben folyó kutatások egyik fontos színhelye a Kiskunsági Nemzeti Park Fülöpházi buckavidéke, és az annak környezetében taláható antropogén táj. Restaurációs kísérleteink témája az egyik itt jellemző természetes társulás, a nyílt homokpusztagyep (Festucetum vaginatae) regenerációjának előmozdítására alkalmas módszerek tesztelése.