A veszélyeztetett biodiverzitás megőrzése a Pannon ökorégióban: az ökológiai, morfológiai és genetikai diverzitás értékelése szentély jellegű és emberi tájhasználatnak kitett élőhelykomplexekben

A projekt célja az ökológiai, morfológiai és genetikai diverzitás felmérése szentély jellegű és emberi tájhasználatnak kitett, a Pannon ökorégióra jellemző élőhelykomplexekben. A genetikai diverzitás felmérése különböző molekuláris genetikai és morfológiai módszerekkel történik. A projekt várhatóan számos endemikus növény- és állatfaj genetikai diverzitását tárja fel. Ezek segítségével az emberi tájhasználat és a klímaváltozás hatására bekövetkező ökológiai és genetikai diverzitás csökkenés előrejelzése mind a szárazföldi, mind a vízi ökoszisztémák esetében lehetővé válik. A kapott eredmények egy hatékonyabb és gazdaságosabb természetvédelem megalapozását képezhetik.

Témavezető: Dr. Bíró Péter

Résztvevő kutatók:
Kertész Miklós (intézeti témavezető)
Ónodi Gábor
Csecserits Anikó
Lhotsky Barbara
Rédei Tamás
Szitár Katalin