Klímaváltozás és tájhasználat-változás hatásainak vizsgálata

Az ökoszisztéma szerkezetében és funkcióiban végbemenő változások nyomonkövetése növényszociológiai vizsgálatok, vegetáció és biomassza térképezés, invázív fajok monitorozása és klímaszimulációs terepkísérletek segítségével folynak. A kutatások célja, hogy multidiszciplinárisan vizsgálja a tájhasználat, a biodiverzitás és az ökoszisztéma funkciók kapcsolatait, javaslatokat tegyen a természetkímélő gazdálkodás és tájhasználat számára.