Publikációk

2007

Botta-Dukát, Z.; Kovács-Láng, E.; Rédei, T.; Kertész, M.; Garadnai, J. (2007): Statistical and Biological Consequences of Preferential Sampling in Phytosociology: Theoretical Considerations and a Case Study. Folia Geobotanica 2007, 42, 141–152.
Csecserits, A.; Szabó, R.; Halassy, M.; Rédei, T. (2007): Testing the Validity of Successional Predictions on an Old-Field Chronosequence in Hungary. Community Ecology 2007, 8 (2), 195–207.
E. Illyés, Z. Botta-Dukát, F. Horváth, Zs. Molnár, J. Bölöni, I. Pándi (2007): Relationships between the naturalness of the landscape and the nature conservation status of a particular habitat in it.
Illyés, E.; Chytrý, M.; Botta-Dukát, Z.; Jandt, U.; Škodová, I., Janišová, M.; Willner, W. & Hájek, O. (2007): Semi-dry grasslands along a climatic gradient across Central Europe: Vegetation classification with validation.. Journal of Vegetation Science 18: 835-846.
J. Bölöni, A. Kun, Zs. Molnár, E. Illyés (2007): Habitat Guide of the Landscape Ecological Habitat Mapping of Hungary. In: Bunce R.G.H., Jongman R.H.G., Hojas, L. and Weel, S. (eds.): 25 years Landscape Ecology: Scientific Principles in Practice. Proceedings of the 7th IALE world Congress 8-12 July Wageningen, The Netherlands, IALE Publication series 4. p.
Margóczi, K.; Szanyi, J.; Aradi, E.; Busa-Fekete, B. (2007): Hydrological Background of the Dune Slack Vegetation in the Kiskunság. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Land Reclamation 2007, 38 (1), 105–113. https://doi.org/10.2478/v10060-008-0027-0
Molnár, Zs. Bartha, S. Seregélyes, T., Illyés, E., Zoltán Botta-Dukát, Z., Tímár, G. Horváth, F., Révész, A., Kun, A., Bölöni, J., Biró, M., Bodonczi, L., Deák József, Á., Fogarasi, P., Horváth, A., Isépy, I., Karas, L., Kecskés, F., Molnár, Cs., Ortmann- (2007): A grid-based, satellite-image supported, multi-attributed vegetation mapping method (MÉTA). Folia Geobotanica 42: 225–247.
Ruprecht, E., Bartha, S., Botta-Dukát, Z. & Szabó, A. (2007): Assembly rules during old-field succession in two contrasting environments.. Community Ecology 8: 31-40.
Szili-Kovács, T.; Török, K.; Tilston, E. L.; Hopkins, D. W. (2007): Promoting Microbial Immobilization of Soil Nitrogen during Restoration of Abandoned Agricultural Fields by Organic Additions. Biology and Fertility of Soils 2007, 43, 823–828.

2006

Ónodi G., Kertész M., Botta-Dukát Z. & Altbäcker V. (2006): Tűz utáni vegetációs változások hosszú távú vizsgálata kiskunsági nyílt homokpusztagyepekben. Kitaibelia 11(1):70.
Ónodi G., Kertész M., Botta-Dukát Z., Altbäcker V. (2006): A tűz hatása nyílt homokpusztagyepek szukcessziójára. VII. Magyar Ökológus Kongresszus Budapest, 2006. szeptember 4-6.
Ónodi G., Kertész M., Botta-Dukát Z., Altbäcker V. (2006): Tűz utáni vegetációs változások hosszú távú vizsgálata kiskunsági nyílt homokpusztagyepekben. Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében Debrecen, 2006. február 24-26.

2005

Báldi, A.; Batáry, P.; Erdős, S. (2005): Effects of Grazing Intensity on Bird Assemblages and Populations of Hungarian Grasslands. Agriculture, Ecosystems & Environment 2005, 108 (3), 251–263. https://doi.org/10.1016/j.agee.2005.02.006

2004

Halassy M., Török K. (2004): Combination of treatments restores black locust plantations to native sand grassland (Hungary). Ecological Restoration 22:3 217-218.
Török K., Lohász C. (2004): The effect of climate on the restoration success of sandy grassland in Hungary. Proceedings of the 16th Annual Conference of the Society for Ecological Restoration. 24-26 August, 2004. Victoria, Canada. p. 1-8.
Zalatnai, M.; Körmöczi, L. (2004): Fine-Scale Pattern of the Boundary Zones in Alkaline Grassland Communities. Community Ecology 2004, 5 (2), 235–246. https://doi.org/10.1556/ComEc.5.2004.2.11

2003

Altbäcker V., Ónodi G., Váczi O., Kertész M. (2003): The impact of grazing on the composition of a sandy grassland. Long Term Ecological Research Network All Scientists Meeting Seattle, 2003.
Garadnai J., Kröel-Dulay Gy., Lhotsky B., Kovács-Láng E. (2003): Növényzeti borításbecslő módszerek összehasonlítása. 6. Magyar Ökológus Kongresszus, Gödöllő. Előadások és poszterek összefoglalói, p. 99.
Katona K., Bíró Zs., Hahn I., Kertész M., Altbäcker V. (2003): A mezeinyúl téridőbeli előfordulása Bugacon: Egy hosszútávú ökológiai vizsgálat az üreginyúl kipusztulásának időszakában. Vadbiológia 10:74-82.
Kertész M., Kovács-Láng E., Lhotsky B., Kröel-Dulay Gy., Rédei T., Aszalós R., Garadnai J., Barabás S., Ónodi G. (2003): Biomassza területi becslése a Kiskunságban. 6. Magyar Ökológiai Kongresszus, Gödöllő. Előadások és poszterek összefoglalói, p. 144.
Kovács-Láng E., Kröel-Dulay Gy., Lhotsky B., Garadnai J., Barabás S., Kovács E. (2003): Hő- és szárazságkezelés ökológiai hatásainak terepi kisérletes vizsgálata: az EU FW5 VULCAN Projekt bemutatása. 6. Magyar Ökológus Kongresszus. Gödöllő. Előadások és poszterek összefoglalói, p. 155.
Török, K.; Halassy, M.; Szabó, R. (2003): Restoration Strategy for Endemic Grassland in a Low Productive Region of Hungary. Proceedings of the VIIth International Rangelands Congress 2003, No. August 2003, 1132–1138.

2002

Fekete, G.; Molnár, Z.; Kun, A.; Botta-Dukát, Z. (2002): On the Structure of the Pannonian Forest Steppe: Grasslands on Sand. Acta Zool. Hung 2002, 48 (Suppl 1), 137–150.
Kovacs, G. M.; Szigetväri, C.; Berger, F.; Ges, S. M. (2002): Mycorrhizae and Other Root-Associated Fungal Structures of the Plants of a Sandy Grassland on the Great Hungarian Plain. Phyton (Horn, Austria) 2002, 42 (2), 211–223.
Szigetvári, Cs. (2002): Distribution and Phytosociological Relations of Two Introduced Plant Species in an Open Sand Grassland Area in the Great Hungarian Plain. Acta Botanica Hungarica 2002, 44 (1–2), 163–183. https://doi.org/10.1556/ABot.44.2002.1-2.12

2001

Csecserits, A.; Rédei, T. (2001): Secondary Succession on Sandy Old-Fields in Hungary. Applied Vegetation Science 2001, 4 (1), 63–74. https://doi.org/10.1111/j.1654-109X.2001.tb00235.x