Homoki élőhelyek növényzetének szerveződése

Alapvető célkitűzésünk, hogy a viszonylag egyszerű szerkezetű évelő nyílt homokpusztagyepben a korábbi társulás- és populációszintű ökológiai és ökofiziológiai ismeretek felhasználásával, valamint új mintázatvizsgáló módszerek és szimulációs modellezés alkalmazásával megpróbáljuk az ismereteket megfelelően szintetizálni, és ezúton a társulásmintázatot és működést egymásra vonatkoztatva értelmezni.

A vizsgálatok egy szemiariditási gradiens mentén Gönyű, Csévharaszt és Fülöpháza térségében kiválasztott homoki erdőszsztyepp területek gyepfoltjain folytak. A kísérleti elrendezés a tér-idő megfeleltetés analógia felhasználásával lehetőséget nyújtott arra, hogy a klímagradiens mentén detektált változások alapján hipotéziseket fogalmazzunk meg a jósolt klímaváltozás homokpusztagyepeket érintő várható hatásaira.

Témavezető: Bartha Sándor